โครงสร้าง คาน – เสา กับวัสดุที่ใช้สร้างในปัจจุบัน

เสาและคานคือส่วนประกอบหลักที่จะช่วยให้ตัวบ้านมีความแข็งแรง มั่นคง และปลอดภัย โครงสร้างในสองส่วนนี้จึงเป็นส่วนที่นักออกแบบให้ความสำคัญกันมากที่สุด เพราะแบบเหล็กมันมีผลโดยตรงต่อการกำหนดขนาดและจำนวนชั้นของตัวบ้าน ซึ่งถ้าอาคารยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่ การออกแบบและทำโครงสร้างก็ยิ่งจะต้องทำให้คานกับเสามีความแข็งแรงมากขึ้นไปเท่านั้น  ปัจจุบันโครงสร้างของเสาและคานมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบได้แก่  1.โครงสร้างเหล็ก ข้อดีของการใช้ เหล็ก ในการทำโครงสร้างคือ มีความประหยัดเวลาในการทำสูง ใช้ขั้นตอนสั้นกว่า สะดวกรวดเร็วกว่า ทำให้งานสามารถดำเนินเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องในทันที แต่นั่นก็ต้องใช้เหล็กที่เป็นรูปพรรณเท่านั้น เนื่องจากเป็นเหล็กที่ได้มาตรฐานจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงยังสั่งผลิตเตรียมชิ้นส่วนจากโรงงานเองได้โดยตรงก่อนที่ช่าง […]

Read More →